Add debugging handler
[media-ctl.git] / src / mediactl.c
index 7b7b93a..43d1b6a 100644 (file)
 #include "mediactl.h"
 #include "tools.h"
 
-#ifdef DEBUG
-#define dprintf(...) printf(__VA_ARGS__)
-#else
-#define dprintf(...)
-#endif
-
 struct media_pad *media_entity_remote_source(struct media_pad *pad)
 {
        unsigned int i;
@@ -113,7 +107,7 @@ int media_setup_link(struct media_device *media,
        }
 
        if (i == source->entity->num_links) {
-               dprintf("%s: Link not found\n", __func__);
+               media_dbg(media, "%s: Link not found\n", __func__);
                return -ENOENT;
        }
 
@@ -131,8 +125,8 @@ int media_setup_link(struct media_device *media,
 
        ret = ioctl(media->fd, MEDIA_IOC_SETUP_LINK, &ulink);
        if (ret == -1) {
-               dprintf("%s: Unable to setup link (%s)\n", __func__,
-                       strerror(errno));
+               media_dbg(media, "%s: Unable to setup link (%s)\n",
+                         __func__, strerror(errno));
                return -errno;
        }
 
@@ -202,8 +196,9 @@ static int media_enum_links(struct media_device *media)
                links.links = malloc(entity->info.links * sizeof(struct media_link_desc));
 
                if (ioctl(media->fd, MEDIA_IOC_ENUM_LINKS, &links) < 0) {
-                       dprintf("%s: Unable to enumerate pads and links (%s).\n",
-                               __func__, strerror(errno));
+                       media_dbg(media,
+                                 "%s: Unable to enumerate pads and links (%s).\n",
+                                 __func__, strerror(errno));
                        free(links.pads);
                        free(links.links);
                        return -errno;
@@ -226,9 +221,12 @@ static int media_enum_links(struct media_device *media)
                        sink = media_get_entity_by_id(media, link->sink.entity);
 
                        if (source == NULL || sink == NULL) {
-                               dprintf("WARNING entity %u link %u from %u/%u to %u/%u is invalid!\n",
-                                       id, i, link->source.entity, link->source.index,
-                                       link->sink.entity, link->sink.index);
+                               media_dbg(media,
+                                         "WARNING entity %u link %u from %u/%u to %u/%u is invalid!\n",
+                                         id, i, link->source.entity,
+                                         link->source.index,
+                                         link->sink.entity,
+                                         link->sink.index);
                                ret = -EINVAL;
                        } else {
                                fwdlink = media_entity_add_link(source);
@@ -284,7 +282,8 @@ static int media_get_devname_udev(struct udev *udev,
 
        devnum = makedev(entity->info.v4l.major, entity->info.v4l.minor);
        if (verbose)
-               printf("looking up device: %u:%u\n", major(devnum), minor(devnum));
+               media_dbg(entity->media, "looking up device: %u:%u\n",
+                         major(devnum), minor(devnum));
        device = udev_device_new_from_devnum(udev, 'c', devnum);
        if (device) {
                p = udev_device_get_devnode(device);
@@ -362,7 +361,7 @@ static int media_enum_entities(struct media_device *media, int verbose)
 
        ret = media_udev_open(&udev);
        if (ret < 0)
-               printf("%s: Can't get udev context\n", __func__);
+               media_dbg(media, "Can't get udev context\n");
 
        for (id = 0, ret = 0; ; id = entity->info.id) {
                size = (media->entities_count + 1) * sizeof(*media->entities);
@@ -412,48 +411,66 @@ static int media_enum_entities(struct media_device *media, int verbose)
        return ret;
 }
 
-struct media_device *media_open(const char *name, int verbose)
+static void media_debug_default(void *ptr, ...)
+{
+}
+
+void media_debug_set_handler(struct media_device *media,
+                            void (*debug_handler)(void *, ...),
+                            void *debug_priv)
+{
+       if (debug_handler) {
+               media->debug_handler = debug_handler;
+               media->debug_priv = debug_priv;
+       } else {
+               media->debug_handler = media_debug_default;
+               media->debug_priv = NULL;
+       }
+}
+
+struct media_device *media_open_debug(
+       const char *name, int verbose, void (*debug_handler)(void *, ...),
+       void *debug_priv)
 {
        struct media_device *media;
        int ret;
 
        media = calloc(1, sizeof(*media));
-       if (media == NULL) {
-               dprintf("%s: unable to allocate memory\n", __func__);
+       if (media == NULL)
                return NULL;
-       }
 
-       if (verbose)
-               dprintf("Opening media device %s\n", name);
+       media_debug_set_handler(media, debug_handler, debug_priv);
+
+       media_dbg(media, "Opening media device %s\n", name);
 
        media->fd = open(name, O_RDWR);
        if (media->fd < 0) {
                media_close(media);
-               dprintf("%s: Can't open media device %s\n", __func__, name);
+               media_dbg(media, "%s: Can't open media device %s\n",
+                         __func__, name);
                return NULL;
        }
 
-       if (verbose)
-               dprintf("Enumerating entities\n");
+       media_dbg(media, "Enumerating entities\n");
 
        ret = media_enum_entities(media, verbose);
 
        if (ret < 0) {
-               dprintf("%s: Unable to enumerate entities for device %s (%s)\n",
-                       __func__, name, strerror(-ret));
+               media_dbg(media,
+                         "%s: Unable to enumerate entities for device %s (%s)\n",
+                         __func__, name, strerror(-ret));
                media_close(media);
                return NULL;
        }
 
-       if (verbose) {
-               dprintf("Found %u entities\n", media->entities_count);
-               dprintf("Enumerating pads and links\n");
-       }
+       media_dbg(media, "Found %u entities\n", media->entities_count);
+       media_dbg(media, "Enumerating pads and links\n");
 
        ret = media_enum_links(media);
        if (ret < 0) {
-               dprintf("%s: Unable to enumerate pads and linksfor device %s\n",
-                       __func__, name);
+               media_dbg(media,
+                         "%s: Unable to enumerate pads and linksfor device %s\n",
+                         __func__, name);
                media_close(media);
                return NULL;
        }
@@ -461,6 +478,11 @@ struct media_device *media_open(const char *name, int verbose)
        return media;
 }
 
+struct media_device *media_open(const char *name, int verbose)
+{
+       return media_open_debug(name, verbose, NULL, NULL);
+}
+
 void media_close(struct media_device *media)
 {
        unsigned int i;
@@ -567,30 +589,32 @@ int media_parse_setup_link(struct media_device *media,
 
        link = media_parse_link(media, p, &end);
        if (link == NULL) {
-               dprintf("Unable to parse link\n");
+               media_dbg(media,
+                         "%s: Unable to parse link\n", __func__);
                return -EINVAL;
        }
 
        p = end;
        if (*p++ != '[') {
-               dprintf("Unable to parse link flags\n");
+               media_dbg(media, "Unable to parse link flags\n");
                return -EINVAL;
        }
 
        flags = strtoul(p, &end, 10);
        for (p = end; isspace(*p); p++);
        if (*p++ != ']') {
-               dprintf("Unable to parse link flags\n");
+               media_dbg(media, "Unable to parse link flags\n");
                return -EINVAL;
        }
 
        for (; isspace(*p); p++);
        *endp = (char *)p;
 
-       dprintf("Setting up link %u:%u -> %u:%u [%u]\n",
-               link->source->entity->info.id, link->source->index,
-               link->sink->entity->info.id, link->sink->index,
-               flags);
+       media_dbg(media,
+                 "Setting up link %u:%u -> %u:%u [%u]\n",
+                 link->source->entity->info.id, link->source->index,
+                 link->sink->entity->info.id, link->sink->index,
+                 flags);
 
        return media_setup_link(media, link->source, link->sink, flags);
 }